Mia Mara doo Beograd-Vračar

Mia Mara doo Beograd-Vračar, sa sedištem u Beogradu, opština Vračar, ul. Novopazarska 5, MB: 20966211, PIB: 108274396, prilikom obavaljanja privredne delatnosti obrađuju vrši obradu podataka o ličnosti poštujući pri tom sve relevantne propise.

 

Molimo Vas da  pažljivo pročitate sadržinu ove Politike privatnosti!

Rukovalac podacima o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa koji regulišu ovu materiju, Mia Maya je Rukovalac podacima o ličnosti, imajući u vidu da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. 

Obrađivač podataka o ličnosti

Mia Maya u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njenim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Mia Maya je, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer - DPO).  Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši Mia Maya, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

            Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Sanja Janković

            Kontakt podaci: Ul. Novopazarska 5, Beograd - Vračar,

                                        e-mail: lzp@miamaya.rs, kontakt telefon: +381 11 308 5009                                   

Obuku za  zaštitu podataka o ličnosti za privredno društvo Mia Mara doo Beograd-Vračar izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Mia Maya

Podaci o ličnosti koje Mia Maya prikuplja zavise prevashodno od: vrste usluge koju pruža kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste njene usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

-  osnovne lične podatke (ime i prezime);

- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);

- podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://miamaya.online/;  

- podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga na internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://miamaya.online/ (ime, prezime,e-mail, pol, datum rođenja, adresa)

- podatke vezane za korišćenje Mia Maya internet prodavnice (online shop);

- podatke vezane za dostavljanje Newsletter i/ili Viber obaveštenja;

-podatke vezane za članstvo u Loyalty klubu;

- podatke vezane za zaključenje ugovora o kupoprodaji i administriranje tim uovornim odnosom;

- podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;

- ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim   

 odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Mia Maya vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (Vas) tražiti izričiti pristanak.

Razlozi zbog kojih Mia Maya obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

- prodaja robe;

- prodajne i marketinške aktivnosti Mia Maye;

- administracija ugovornog odnosa;

- upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;

- dostava kupljene robe;

- postupak naplate ili prinudna naplata dugova;

- slanje obaveštenja putem Newsletter-a i SMS/Viber-a

- druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Mia Maye.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

- sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Jednom dat pristanak može biti opozvan u bilo kom trenutku.

Pristup podacima o ličnosti

Mia Maya odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti Mia Maye, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

  1. državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti,
  2. advokatima,
  3. servisnim službama, finansijskim ustanovama,
  4. drugim poslovnim partnerima.

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima data od strane Mia Maye, osim državnih organa i organa javne vlasti.

Obrada podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanje njihove poverljivosti, definisana je ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koje Mia Maya prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Mia Maye.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Mia Maya prikuplja sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona i/ili mobilnog telefona

- e-mail adresa.

Navedene podatke Mia Maya čini dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Mia Maye za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Ostvarivanje prava

Kada je to predviđeno zakonom, lice čije podatke obrađuje Mia Maya ima:

  • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
  • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti) ukoliko Mia Maya podatke o ličnosti obrađuje uz dati  pristanak;
  • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
  • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
  • pravo na podnošenje prigovora bilo Mia Mayi, bilo nadležnom državnom organu.

Mia Maya licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje napred pobrojanih prava obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale:

            - lično, u bilo kom prodajnom centru Mia Maye;

            - putem elektronske pošte lzp@miamaya.rs

Lice čije podatke o ličnosti Mia Maya obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je ovlašćenim licima Mia Maye omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Rukovaocu (Mia Maya), prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i  kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti uslovljen je svrhom u koju Mia Maya predmetne podatke obrađuje. Primera radi, podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Newsletter-a i/ili SMS/Viber čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter i SMS/Viber listi, odnosno do momenta opoziva saglasnosti. Podaci lica koji su na internet prezentaciji Mia Maye kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt podaci

Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti telefonom, e-mailom ili poštom, kako sledi:

- slanjem elektronske pošte na  lzp@miamaya.rs

-pisanim putem na adresu: Mia Mara doo Beograd-Vračar, ul. Novopazarska 5 Beograd –

                                           Vračar, Republika Srbija

- putem obrasca koji možete preuzeti ovde

- pozivom kontakt centra na  +381 11 308 5009

Za komunikaciju sa Mia Mayom zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti

Mia Maya internet prezentacija koja se nalazi na internet domenu https://miamaya.online/ koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,  njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.

Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje Vašem uređaju (računaru, tabletu,mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. Mia Maya koristi kolačiće kako bi posetiocima njene internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje Mia Maya  prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i tako dalje.

Kolačiće posetilac internet prezentacije Mia Maye može u svakom trenutku onemogućiti -  blokirati u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi interent prezentaciji Mia Maye,  određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.

Mia Maya  na internet prezentaciji, na stranicama online prodavnice, koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag.

Politici kolačića Mia Maye možete pristupiti ovde .

Newsletter i SMS/Viber obaveštenja, Loyalty klub i upotreba podataka o ličnosti za marketing

 

            Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudi Mia Maye putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Newsletter listu. Prilikom prijave na ovu mejling listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime i e-mail adresa, štiklirati polje “Prihvatam uslove korišćenja i politiku privatnosti i potom se prijaviti na Newsletter listu.

            Ako lice obaveštenja želi da prima preko SMS-a i Viber-a, potrebno je da se prijavi na SMS i Viber listu popunjavanjem pristupnice u nekoj od radnji Rukovcaoca, i to: ime, prezime, broj telefona, e-mail.

            Lice se na Newsletter, SMS i Viber listu može prijaviti i u nekom od maloprodajnih objekata Rukovaoca, prilikom popunjavanja pristupnice za članstvo u Loyalty klubu, tako što će pored podataka neophodnih za izdavanje Loyalty kartice, štiklirati odgovarajuće polje (Viber, SMS, E-mail).

            Lice može postati član Loyalty kluba, tako što će u nekom od maloprodajnih objekata popuniti pristupnicu i ostaviti sledeće podatke – ime, prezime, e-mail i broj telefona.

            U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Newsletter i/ili SMS i Viber liste, odnosno istupanje iz Loyalty kluba pozivom na broj telefona +381 11 308 5009, slanjem zahteva na mail  lzp@miamaya.rs ili na adresu: Ul. Novopazarska 5. Pored navedenog, lice čiji se podaci obrađuju može poslati SMS poruku “STOP MM” na broj telefona 1754, nakon čega će Mia Maya prestati da ovom licu šalje obaveštenja putem SMS-a.

            Lice može na internet prezentaciji Mia Maya da registruje korisnički nalog, tako što će popuniti određena polja - ime, prezime i e-mail adresa. Lice može u svakom trenutku opozvati datu saglasnost i deaktivirati korisnički nalog slanjem zahteva na e-mail adresu lzp@miamaya.rs ili na adresu: Novopazarska 5, Beograd –  Vračar.

            Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Mia Maya može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Mia Maya istima daje na obradu isključivo podatke  koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe me sme koristiti predmetne podatke.

            Mia Maya neće podatke date za slanje Newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newslettera i/ili SMS-a i Viber-a , a kao kupac ili registrovani korisnik korisničkog naloga, od Mia Maye može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, Mia Maya može licu dostaviti informacije  koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem Mia Maya i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 13.10.2021. godine.

Mia Maya redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama.

Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Mia Maye koja se nalazi na internet domenu https://miamaya.online/ .U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Mia Maya će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno Vas informisati.

 


Miamaya koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.